1. KinWood Arts is gespecialiseerd in speciale rondhoutleveringen en houtkunst uit alle windstreken. Dit houdt o.a. in dat hout of andere natuurlijke basisstoffen worden verhandeld. Derhalve moet men er zich rekenschap van geven dat we te maken hebben met ‘levende’ materialen.

1.1. ‘Hout’ in de juiste betekenis van het woord houdt dan ook in: het natuurlijk materiaal waaruit de stam van naald-en loofbomen is opgebouwd.

1.2. Hout ontstaat door de vorming van speciale cellen door het aan de binnenzijde van de bast gelegen *cambium (secundaire diktegroei). De cellen groeien uit tot houtvezels en houtvaten, waartussen het houtparenchym ligt.
In gematigde streken heeft het voorjaarshout tamelijk wijde elementen, die naar het zomerhout toe nauwer worden.
Zo ontstaan de jaarringen. Het hout van de stam bestaat uit het nog levende spinthout en het daarbinnen gelegen afgestorven kernhout.

2. In hout zitten veel spanningen opgesloten, die normaal als het ware in de stam ‘gevangen’ blijven. Deze spanningen ontstaan voornamelijk door vochtverschillen tussen de buitenste en binnenste lagen. Als de stam op enigerlei wijze bewerkt wordt en/of wordt blootgesteld aan het buitenklimaat, komen deze spanningen vrij. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke bewerkingen en van plaatselijke atmosferische omstandigheden.

2.1. Zodra hout wordt open gezaagd en/of wordt blootgesteld aan de buitenlucht, gaat het hout ‘werken’. Dit hout kan dan krimp-en zwelscheuren gaan vertonen. Dit is weer afhankelijk van het soort hout zelf en de daarop toegepaste bewerkingen.
Aan de gevolgen van dit natuurlijk proces kan men niet ontkomen. Kinwood Arts kan hiervoor dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld.
Wel kan men er zich zo goed mogelijk rekenschap van geven en daar vervolgens op inspelen.

2.2. Plaats bijvoorbeeld een houten kunstwerk nooit direct boven, op of te dicht in de buurt van een verwarmingselement. Plaats het in een ruimte met een zoveel mogelijk gelijkmatig blijvend klimaat. Zet het niet eerst een paar weken buiten om het vervolgens daarna weer ineens in een verwarmde ruimte te zetten.
Ook nieuwe leveringen hout adviseren wij eerst, in een beschutte ruimte tegen de weerselementen maar wel open voor een goede ventilatie, te laten acclimatiseren en goed aan de wind te laten drogen. Dit verhoogd de duurzaamheid, het verhoogd de levensduur en verminderd de kans op scheurvorming (afhankelijk per houtsoort).

3. Hout ‘werkt’ dus. Maar dat is tevens de charme ervan: het leeft, voelt en is ruikbaar. Dit in tegenstelling tot steen, klei, metaal of andere materialen.

3.1. Waarom kiezen mensen dus voor hout, zoals houten kozijnen, houten meubelen of een kunstwerk van hout? Omdat het leeft en omdat het een natuurlijke uitstraling heeft!

3.2. Wil men het “werken” van het hout beperken, dan is dit mogelijk door bijvoorbeeld het hout te lakken, vernissen, oliën enz.

4. Bovenvermelde bewerkingen worden bij houtkunst natuurlijk minder snel toegepast, maar moeten niet worden uitgesloten.
Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig van tevoren te bepalen of het wellicht toch noodzakelijk is uw kunstvoorwerp van een beschermingslaagje te voorzien. Dit is o.a. afhankelijk van de toekomstige toepassing en plaats van uitstalling.

4.1. Bovendien wordt het dringend aanbevolen Uw kunstwerk te laten acclimatiseren. U kunt het bijvoorbeeld eerst een tijd plaatsen in een ruimte met een gematigde temperatuur. Dit is nodig omdat de kunstvoorwerpen uit alle delen van de wereld afkomstig zijn. Het vochtigheidsklimaat, bijvoorbeeld in Indonesië, wijkt nogal af van het onze.
Voor het laten acclimatiseren van houtleveringen, zie paragraaf 2.2.

4.2. Hoewel KinWood Arts dus niet aansprakelijk gesteld kan worden voor aanwezige scheuren of het in een later stadium ontstaan van scheurvorming in uw houten kunststuk en/of houtlevering, is het natuurlijk duidelijk dat de door ons geleverde materialen, mits goed behandeld, vele jaren volledig in tact blijven; u zult er misschien wel levenslang van kunnen genieten, indien u de behandelingsadviezen goed opvolgt.

5. Houten kunstwerken met een voldoende hoge duurzaamheidklasse, kunnen ondanks onze voorgaande opmerkingen heel goed in de buitenlucht worden geplaatst. Dit kan net zo goed als bij andere houten producten die ook buiten hun toepassing vinden.
Omdat iedere houtsoort uniek is adviseren wij alléén voor buitenplaatsing van een kunstwerk te besluiten na een specifiek advies hieromtrent van KinWood Arts. Een bepaalde houtsoort kan bijvoorbeeld heel goed voldoen aan de door u gewenste karakteristieke eigenschappen, maar kan tegelijkertijd ook minder geschikt zijn voor de specifieke toepassing.

5.1. Elk houtsoort heeft namelijk zijn eigen duurzaamheidklasse.
En dan zijn deze duurzaamheidklassen ook alleen nog maar vastgesteld voor de meeste commercieel interessante houtsoorten. Hoe hoger de duurzaamheidklasse is, des te beter is de houtsoort bestand tegen het buitenklimaat. Met andere woorden: des te langer gaat hij mee en des te minder snel vergaat hij.

5.2. Echter: iedere houtsoort vergaat, zoals elk ander levend organisme.

6. De levensduur is dus aangetoond voor de houtsoorten waarvan een duurzaamheidklasse is bepaald. Toch geven wij geen garanties voor de duurzaamheid van geleverd materiaal. Oftewel: wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de ‘relatief beperkte levensduur’ van het materiaal hout.

6.1. Men moet dit echter wel in ruim verband zien. Een Totempaal bijvoorbeeld van rode Ceder kan wel 50-60 jaar meegaan. Dit komt door de vrij hoge duurzaamheidklasse, gecombineerd met zijn massa. Hij is dus voor de buitentoepassing wat betreft de duurzaamheid uitstekend geschikt!

7. Bij plaatsing in de open lucht moet men er zich wel van vergewissen dat hout door de weersinvloeden en de zon zal gaan vergrijzen en verweren. Naarmate de ouderdom vordert, zal de uiterlijke detaillering door bovengenoemde invloeden dan ook afnemen.

7.1. Wil men dit beperken, dan is regelmatig onderhoud d.m.v. een oppervlakte-behandeling de enige remedie.

7.2. Kinwood Arts kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vergrijzing, verwering of enigerlei andere vorm van kwaliteitsvermindering veroorzaakt door normale ouderdoms-of andere bovengenoemde verschijnselen. Moge het echter ook hier duidelijk zijn dat de door ons geleverde partijen hout en/of kunstvoorwerpen, mits goed behandeld, vele jaren in tact blijven; u zult er misschien wel levenslang van kunnen genieten, indien u de behandelingsadviezen goed opvolgt.

8. Verschillen in houtleeftijd en variaties in artistiek ontwerp kunnen tot gevolg hebben dat de kunstwerken die we leveren niet volledig identiek zijn aan de oorspronkelijke afbeeldingen op bijvoorbeeld onze website.
Ze zijn echter wel van hetzelfde type, dezelfde grootte en algemene vormgeving.

9. Hoewel sommige van de kunstvoorwerpen die we verhandelen vooraf al intensief worden gebruikt, geven we wel indicaties, maar geen garanties over ouderdom.
De meeste van de cultuurvoorwerpen die we verkopen zijn nieuw of nog niet lang geleden gemaakt in traditionele stijl, waarbij gebruik gemaakt wordt van lokale materialen.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg