FSC ® staat voor Forest Stewardship Council®

FSC is een internationale, onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Ze werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties en streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd.

Verantwoord bosbeheer voldoet aan drie voorwaarden :

•    het houdt rekening met het milieu
•    het respecteert sociale aspecten (zoals de rechten van lokale gemeenschappen en bosarbeiders)
•    het is economisch haalbaar

Hoe werkt FSC?

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een onafhankelijke organisatie die daarvoor door FSC is geaccrediteerd.

FSC-boscertificering steunt op 10 algemene principes en criteria, die steeds aan de plaatselijke situatie worden aangepast, en is momenteel het enige keurmerk voor bosbeheer dat door alle milieuorganisaties ondersteund wordt.
Een boseigenaar die zijn bos wil laten certificeren, moet een audit laten uitvoeren door een onafhankelijk controleorganisme.

Chain of Custody : controle bij iedere tussenstap
Het hout wordt gevolgd over het volledige traject dat het aflegt tussen het FSC-gecertificeerde bos en de consument.
Dit noemt men de Chain of Custody. Iedere betrokkene in het verwerkingsproces van het hout (zagerij, invoerder, handelaar,...) wordt door een onafhankelijk organisme gecontroleerd en ontvangt dan pas zijn CoC-certificaat dat hem toelaat hout(producten) met FSC-label te verkopen.

Tien FSC-principes van goed bosbeheer

  1. Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale verdragen en de principes en criteria van FSC respecteren.
  2. De eigendoms- en gebruiksrechten m.b.t. het bos moeten duidelijk gekend en wettelijk gedocumenteerd zijn.
  3. De wettelijke en gebruiksrechten van inheemse volkeren op hun land en grondstoffen moeten worden gerespecteerd.
  4. Het bosbeheer moet het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen op lange termijn te verzekeren.
  5. Het bosbeheer moet een efficiënt gebruik stimuleren van de bosproducten en –diensten, om de ecologische en economische productiviteit te vrijwaren.
  6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bos worden beschermd.
  7. Er wordt een bosbeheerplan met duidelijk omschreven doelstellingen en middelen opgesteld.
  8. Er vinden regelmatig evaluaties van het bosbeheer plaats.
  9. Bossen met een hoge beschermingswaarde moeten behouden worden (bv. bossen met een bijzondere natuurlijke rijkdom of van groot cultureel of religieus belang). Bij het beheer ervan moet men steeds uitgaan van het voorzorgsprincipe.
  10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen deze niet vervangen. Zij moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen en hun herstel en bescherming bevorderen. De principes 1 tot 9 gelden ook voor plantages.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg